1. Stawki za administrowanie uzależnione są od wielkości budynku. W ich ramach uwzględnione jest administrowanie i ewidencja księgowa.

 • do 1 000 m2 Ryczałt 1000 zł
 • od 1 000 m2 1,00 zł/m2
 • od 2 000 m2 0,85 zł/m2
 • od 3 000 m2 0,80 zł/m2
 • od 4 000 m2 0,70 zł/m2
 • od 6 000 m2 0,65 zł/m2
 • od 10 000 m2 0,60 zł/m2

Wysokość wynagrodzenia dla administratora jest jedyną pozycją kosztową ujętą w umowie o administrowaniu nieruchomością. 


2. Pozostałe koszty ustalane są na podstawie planów finansowo-gospodarczych, na zebraniach właścicieli. Wśród nich są: 

 •  koszty utrzymania porządku (dozorca) 0,40 zł/m2
 •  w przypadku dużych terenów zewnętrznych  0,50 zł/m2
 •  bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe 0,30 – 0,50 zł/m2
 •  energia elektryczna w częściach wspólnych 0,10 – 0,20 zł/m2
 •  ubezpieczenie budynku 0,10 – 0,15 zł/m2

RAZEM Z KOSZTAMI ADMINISTROWANIA 1,55 – 2,35 zł/m2


3. Wszystkie koszty eksploatacyjne, w przypadku wspólnot, są naliczane według udziałów ujawnionych w księgach wieczystych lokali.


4. Opłaty za świadczenia dodatkowe (centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości) wpłacana jest razem z zaliczką eksploatacyjną (zaliczką na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną).


5. Wysokość zaliczki na Fundusz Remontowy ustalana jest na zebraniach właścicieli na podstawie planów finansowo-remontowych uwzględniających potrzeby nieruchomości.